Cjenik usluga grafičkog dizajna

Dizajn logotipa, vizitke, memoranduma, letka, brošure, kataloga, plakata, roll up bannera, etikete, naljepnice, cjenika, jelovnika, pozivnice, zahvalnice

Izrada vizualnog identiteta cijena paketa

Paket uključuje: izradu logotipa, vizitki, memoranduma, html potpis i knjigu grafičkih standarda
Vizualni identitetCijena usluge
Izrada logotipa 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije1.000,00 kn
500 vizitki - dizajn i 4/4 obostrani tisak u boji na 350g papiru420,00 kn
500 memoranduma - dizajn i 4/0 jednostrani tisak u boji na 80g papiru575,00 kn
HTML potpis za email - za jednu osobu300,00 kn
Knjiga grafičkih standarda - sa navedenim primjerima za primjenu750,00 kn
Paket za izradu vizualnog identiteta - ukupna cijena svih navedenih usluga2.5000,00 kn

Izrada logotipa cijena

Izrada logotipa uključuje 2 idejna rješenja i reviziju dizajna i izradu konačne verzije prema odabranom rješenju
Vizualni identitetCijena usluge
Izrada logotipa 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije1.000,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajn logotipa i izrada konačne verzije300,00 kn
Dva dodatna prijedloga - 2 dodatna dizajna logotipa i izrada konačne verzije500,00 kn
Prebacivanje postojećeg logotipa u vektorski format - već od200,00 kn
Knjiga grafičkih standarda - sa navedenim primjerima za primjenu750,00 kn

Vektorizacija logotipa cijena

Cijena prebacivanja logotipa u vektorski format ovisi o postojećem logotipu i tome koliko je komplicirano prebacivanje
Vizualni identitetCijena usluge
Vektorizacija logotipa prebacivanje rasterske slike loga u vektorski formatveć od 200,00 kn

Knjiga grafičkih standarda cijena

Kao opciju uz izradu logotipa nudimo izradu knjige grafičkih standarda za dosljednost vizualnog identiteta tvrtke
Vizualni identitetCijena usluge
Knjiga grafičkih standarda smjernice za logo, boje i fontove750,00 kn

HTML email potpis cijena

Bitan element u izgradnji vizualnog identiteta tvrtke koji se koristi u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji
Vizualni identitetCijena usluge
HTML email potpis za jednu osobu300,00 kn

Dizajn memoranduma cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak memoranduma tvrtke uz opcije za izradu
Vizualni identitetCijena usluge
Dizajn memoranduma 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije300,00 kn
Dodatan prijedlog dodatan dizajn memoranduma i izrada konačne verzije100,00 kn
Dva dodatna prijedloga 2 dodatna dizajna memoranduma i izrada konačne verzije150,00 kn
Izrada memoranduma kao Word dokument za poslovnu komunikaciju u digitalnom formatu100,00 kn
Izmjena podataka na postojećem memorandumu vektorski format50,00 kn

Dizajn vizitke cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak posjetnice tvrtke uz opcije za izradu
Grafički dizajn i priprema za tisakCijena usluge
Dizajn jednostrane vizitke 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije100,00 kn
Dizajn obostrane vizitke 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije150,00 kn
Dodatan prijedlog dodatan dizajn vizitke i izrada konačne verzije50,00 kn
Dva dodatna prijedloga 2 dodatna dizajna posjetnice i izrada konačne verzije75,00 kn
Izmjena podataka na postojećoj vizitki vektorski format50,00 kn

Dizajn letaka cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak letaka svih formata i  opcija za tisak
Grafički dizajn i priprema za tisakCijena usluge
Dizajn jednostranog letka: A4, A5, A6, DL format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije200,00 kn
Dizajn obostranog letka: A4, A5, A6, DL format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije300,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajn letka i izrada konačne verzije100,00 kn
Dva dodatna prijedloga - 2 dodatna dizajna letka i izrada konačne verzije150,00 kn
Izmjena podataka na postojećem letku - vektorski format100,00 kn

Dizajn brošure cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak brošure svih vrsta i formata uz nekoliko opcija
Grafički dizajn i priprema za tisakCijena usluge
Dizajn brošure: 2-fold - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije450,00 kn
Dizajn brošure: 3-fold - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije500,00 kn
Dizajn brošure: 4-fold - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije550,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajna brošure i izrada konačne verzije250,00 kn
Dva dodatna prijedloga - dva dodatna dizajna brošure i izrada konačne verzije400,00 kn
Izmjena podataka na postojećoj brošuri - vektorski format200,00 kn

Dizajn kataloga cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak kataloga svih formata uz nekoliko opcija
Grafički dizajn i priprema za tisakCijena usluge
Omot kataloga (prva i zadnja stranica) - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije450,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajna kataloga i izrada konačne verzije300,00 kn
Katalog do 12 stranica - unutarnje stranice kataloga80,00 kn/str.
Katalog do 24 stranice - unutarnje stranice kataloga70,00 kn/str.
Katalog do 32 stranice - unutarnje stranice kataloga60,00 kn/str.
Katalog do 64 stranice - unutarnje stranice kataloga50,00 kn/str.
Katalog više od 64 stranice - unutarnje stranice kataloga40,00 kn/str.
Izmjena podataka na postojećem katalogu - vektorski format50,00 kn / stranici

Dizajn plakata cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak plakata svih formata uz nekoliko opcija
Grafički dizajn i priprema za tisakCijena usluge
Dizajn plakata do SRA3 format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije350,00 kn
Dizajn plakata do B2 format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije400,00 kn
Dizajn plakata do B1 format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije450,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajna plakata i izrada konačne verzije250,00 kn
Izmjena podataka na postojećem plakatu - vektorski format100,00 kn

Dizajn jumbo plakata cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak jumbo plakata svih formata uz nekoliko opcija
Grafički dizajn i priprema za tisakCijena usluge
Dizajn CityLight plakata (1,185 x 1,75 m) - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije500,00 kn
Dizajn BillBoard plakata (4 x 3 m ili 5,04 x 2,38 m) - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije750,00 kn
Dizajn BigBoard plakata (10 x 5 m) - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije1.000,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajna jumbo plakata i izrada konačne verzije350,00 kn
Izmjena podataka na postojećem jumbo plakatu - vektorski format200,00 kn

Dizajn roll up banera cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak roll up bannera svih formata uz nekoliko opcija
Vizualni identitetCijena usluge
Dizajn banera svih formata - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije550,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajna banera i izrada konačne verzije350,00 kn
Izmjena podataka na postojećem baneru - vektorski format150,00 kn

Dizajn etiketa cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak etikete svih dimenzija i opcija za tisak
Grafički dizajn i priprema za tisakCijena usluge
Dizajn etikete - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije800,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajn etikete i izrada konačne verzije300,00 kn
Dva dodatna prijedloga - 2 dodatna prijedloga etikete i izrada konačne verzije500,00 kn
Izmjena podataka na postojećoj etiketi - vektorski format200,00 kn

Dizajn naljepnice cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak naljepnice svih dimenzija i opcija za tisak
Grafički dizajn i priprema za tisakCijena usluge
Dizajn naljepnice do SRA3 format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije350,00 kn
Dizajn naljepnice do B2 format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije400,00 kn
Dizajn naljepnice do B1 format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije450,00 kn
Dizajn naljepnice veće od B1 format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije750,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajn naljepnice i izrada konačne verzije250,00 kn
Izmjena podataka na postojećoj naljepnici - vektorski format150,00 kn

Dizajn cjenika i jelovnika cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak cjenika, jelovnika, vinskih karti svih formata i  opcija za tisak
Grafički dizajn i priprema za tisakCijena usluge
Obostrani cjenik za kafiće: A4, A5, A6, DL format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije500,00 kn
Omot (prva i zadnja stranica): A4, A5, A6, DL format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije450,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajna omota i izrada konačne verzije300,00 kn
Cjenik / jelovnik do 12 stranica - unutarnje stranice80,00 kn/str.
Cjenik / jelovnik do 24 stranice - unutarnje stranice70,00 kn/str.
Cjenik / jelovnik do 32 stranice - unutarnje stranice60,00 kn/str.
Cjenik / jelovnik do 64 stranice - unutarnje stranice50,00 kn/str.
Cjenik / jelovnik više od 64 stranice - unutarnje stranice40,00 kn/str.
Izmjena podataka na postojećem jelovniku - vektorski format50,00 kn / stranici

Dizajn pozivnica za vjenčanje cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak pozivnica za vjenčanje svih formata i  opcija za tisak
Grafički dizajn i priprema za tisakCijena usluge
Dizajn pozivnice za vjenčanje - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije300,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajn pozivnice i izrada konačne verzije150,00 kn
Dva dodatna prijedloga - 2 dodatna dizajna pozivnice i izrada konačne verzije200,00 kn
Izmjena podataka na postojećoj pozivnici - vektorski format100,00 kn

Dizajn zahvalnica, diploma, certifikata i priznanja cijena

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak zahvalnica i diploma svih formata i  opcija za tisak
Grafički dizajn i priprema za tisakCijena usluge
Dizajn jednostrane zahvalnice i diplome: A3 i A4 format - 2 idejna rješenja i izrada konačne verzije300,00 kn
Dodatan prijedlog - dodatan dizajn zahvalnice i izrada konačne verzije150,00 kn
Dva dodatna prijedloga - 2 dodatna dizajna zahvalnice i izrada konačne verzije200,00 kn
Izmjena podataka na postojećoj zahvalnici - vektorski format100,00 kn
  • navedene cijene ne sadrže pdv
  • model plaćanja: za usluge grafičkog dizajna do 1.000,00 kn plaća se unaprijed cijeli iznos.